کد های زیبا سازی

مرنج و مرنجان - کاش بنده بودیم...
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
میان او و حقّ انگاشتن باطل، جدایی می اندازد [امام صادق علیه السلام ـ درباره گفته خدای « بدانید که خداوند میان انسان و دلش جدایی می اندازد» فرمود]
کاش بنده بودیم...
 
مرنج و مرنجان

دو عارف فرزانه با هم دیدار کردند یکی آخوند ملا علی همدانی و دیگری شیخ حسنعلی نخودکی .

آخوند از شیخ نصیحتی خواست.

شیخ گفت: مرنج و مرنجان !


آخوند گفت: مرنجاندن راحت است سعی می کنیم ظلمی نکنیم و نیش و کنایه ای نزنیم اما مرنجیدن سخت است. راه چاره ی آن چیست؟

شیخ گفت: خودت را کسی حساب نکن تا مرنجی !


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط یاور 93/3/5:: 5:57 عصر     |     () نظر
آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی